Retina Operatie Centrum Retina Operatie Centrum

Dagcentrum voor operaties aan het netvlies of het glasvocht

arch-up
Bij het Retina Operatiecentrum behandelen wij patiënten waarbij geconstateerd is dat zij een afwijking van het netvlies of glasvocht hebben. Via uw behandelend oogarts wordt u dan naar ons doorverwezen.

Over het Retina Operatiecentrum

Het Retina Operatiecentrum streeft naar korte toegangstijden voor zowel het spreekuur als de oogoperaties. Een vast gespecialiseerd team onder leiding van oogartsen drs. J de Hoog en drs. E.W. Lindstedt  (locatie Amstelveen) en drs. P.G. van Etten en drs. L.C. Anker (locatie Utrecht) voert de behandelingen aan het glasvocht of netvlies uit. Het Retina Operatiecentrum werkt nauw samen met Amsterdam UMC en UMC Utrecht.

Toegangstijd
De wachttijd voor het eerste consult bij niet-spoedeisende zaken bedraagt: 
Amstelveen: 6 weken
Utrecht:
6 weken 

Informatieboekje netvliesoperatie
Hier kunt u het boekje online bekijken

Het Retina Operatiecentrum werkt met passantentarieven
Retina Operatiecentrum zorgt rechtstreeks met uw zorgverzekeraar voor de afhandeling van de declaratie. Uw operaties worden vergoed, ook als er geen contract is afgesloten tussen het Retina Operatiecentrum en uw zorgverzekeraar.

Bekijk de passantentarieven 2023

arch-down
Door onze nauwe samenwerking met oogartsen, medische specialisten en ziekenhuizen zijn wij in staat snel en effectief behandelingen uit te voeren.
arch-up
De specialisten van Retina-OC
arch-down
Onze locaties
arch-up